نوشته‌ها

#نتایج_سیگنال_های_خرید_امروز👇👇
* امروز 13 مهرماه *

(با کسر نمادهای متوقف از محاسبات)
65% سهام مثبت!!!
31% سهام صف خرید!

دقت کنید!!! این نتایج در بازار منفی اخذ شده است!!!

بیشترین سود در یک روز به ترتیب برای👇
خگستر 9.5٪ مثبت
قثابت 7.9٪ مثبت
برکت 6.9٪ مثبت

این یعنی در بازار امروز شما با خرید خگستر از کف قیمتی میتوانستید ۹٪ سود کنید! و اگر این سهم فردا با مثبت باز شود. بیش از ۱۰٪ درصد سود در دو روز!!!

همراه ما باشید👇👇
#نرم_افزار_قدرتمند_همت👊
@ihemmat
@ihemmat
@ihemmat

سیگنال خرید 12 مهر ماه گروه همت

سیگنال رایگان خرید ویژه اعضای کانال شرکت همت 👇
اولویت اول خرید :
فرآور
شنفت
اخابر
ونيكي
خبهمن
شبندر
شفا
وصندوق
فزرين
خساپا
فولاد
دانا
آپ
تكشا
وتجارت
همراه
سپ
اولویت دوم خرید :
شوينده
ذوب
ميدكو
وغدير
سنوين
توريل
رتاپ
شرانل
وصنعت
ساينا
آريان
كيميا
فملي
پرداخت

🎓 جهت کاهش خطای خرید و فروش اعضا، سهم های متوقف و دارای مجمع نزدیک از اولویت ها حذف شده اند.
این نمادها 👇
شپنا
درازک
یکشنبه ظهر متوقف میشوند…

سیگنال های معرفی شده، پیشنهاد #نرمافزارهوشمند_همت است و تصمیم گیری برای خرید با شما دوست عزیز است.